Art et Technologies d'aujourd'hui - Today's Art and Technologies

28 nov. 2009

Fouten en doodlopende straatjes zijn belangrijker dan elke beproefd probleem! Problemen zijn overbodig, omdat ze waarden vertegenwoordigen die de illusie creëren dat iets een bedoeling moet hebben. Het vraagstuk van vorm versus inhoud.

Aucun commentaire:

Archives du blog